#ศป.บส.ชน. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อ.เชียงดาว ฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวชายแดน

– เมื่อ 27 ส.ค. 63 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3/ รอง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ หน.ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ อ.เชียงดาว เข้าร่วมพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม “ โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ” ซึ่งดำเนินการฝึกตั้งแต่ห้วงวันที่ 25-27 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา
เพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจ รักษ์ ต.ปิงโค้ง ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว บ.ยางปู่โต๊ะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. เพื่อให้ชุด ชรบ. ดังกล่าวเป็นตัวแทนของชาวบ้านคอยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านตามแนวชายแดน และคอยเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นหมู่บ้านตามแนวชายแดน จำนวน 7 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น จำนวน 115 คนดังนี้
– บ.แม่ป๋าม หมู่ที่ 3
– บ.ปางมะเยา หมู่ที่ 4
– บ.ห้วยลึก หมู่ที่ 7
– บ.ปางโม่ หมู่ที่ 8
– บ.ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10
– บ.ปางมะกง หมู่ที่ 11
– บ.แม่มะกู้ หมู่ที่ 12
– บ.ป่าตึงงาม หมู่ที่ 14
– บ.หนองเต่า หมู่ที่ 15
โดยทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้มอบเสื้อยืดแขนยาว ให้กับผู้ผ่านการอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ.ห้วยลึก เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากยังไม่ได้รับชุด ชรบ. ของหมู่บ้าน
ขอบคุณ พ.ท.หญิงบุษบา พญาราษฏร์ หน.ส่วนปฏิบัติการกิจการพลเรือน ฝอก.ศป.มส.ชน.

มนู พุทธิมูล.    รายงาน

Related posts