#ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย

แมคโครจัดงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่”งานเดียวครบ ตอบโจทย์ผู้ประกอบร้านโชห่วย เพิ่มกำไร เพิ่มรายได้
เมื่อเวลา 09.40 น.วันที่ 27 สิงหาคมนี้ ที่ห้างแมคโคร สาขานครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

นายวีระชัย ตู้วชิรกุล ประธานการจัดงาน ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 12 กล่าวถึงจุดม่งหมายในการจัดงานว่า เป็นการสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกรายย่อยให้แข็งแกร่ง บริษัทแมคโครมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจร้านค้าปลีกรายย่อยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนะนำเครื่องมือและทักษะในการสร้างยอดขาย ตลอดจนเพิ่มผลกำไร ด้วยการ อบรม สัมมนา การแจกคู่มือการจัดการร้านค้าปลีก การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการทำธุรกิจและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แมคโครจึงพัฒนาโมเดล “โชห่วยไทย วิถีใหม่”

เพื่อการปรับตัวของร้ายค้า การบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการขายทั่วประเทศ
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Online Event ด้วยการทำ Live Streaming จากส่าขาผ่านเฟสบุค และ Makro Line Official โดยผู้ประกอบการร้านค้าสามารถมาเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษสุด พร้อมกับพบกิจกรรมต่างๆที่แมคโครจัดไว้ ผ่านแคมเปญต่างๆ เช่น ตู้เย็นครัวชุมชน สินค้าราคาพิเศษแมคโครจัดให้ และแมคโครคลิก และจะจัดกิจกรรมในอีก 4 ภูมิภาค ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ที่ชลบุรี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี
ต่อจากนั้นเป็นการแนะนำพันธมิตรที่ร่วมจัดกิจกรรม และร่วมถ่ายภาพ ก่อนที่จะเดินชมกิจกรรม โดยเชิญนายประดิษฐ์ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์และคณะเข้าร่วมชมกิจกรรมภายในห้างแมคโคร
//////
/////

Related posts