#สมาคมศิษย์เก่าฯและโรงเรียนลาซาลโชติรวีจัดบรรยายระบบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่

ดร.สิทธิพล พุคยาภรณ์ ศิษย์เก่าและคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียรโชติรวีเปิดเผยว่า ด้วยสมาคมศิษย์เก่าฯและโรงเรียนลาซาลโชติรวีได้จัดกิจกรรมการบรรยายหลักสูตรระบบTCas ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่

โดยเชิญวิทยากรชื่อดัง พี่โดม จากสถาบันแอดมิชชั่นพรีเมียม ให้กับผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้น ม.5 – 6 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอเขิญผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ชั้น.ม.5 – 6 โรงเรียนลาซาลโชติรวีและโรงเรียนนครสวรรค์เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษตาม วันและเวลาดังกล่าว สนใจติดต่อสมาคมศิษย์โรงเรียนลาซาลโชติรวี

Related posts