#อาจารย์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร

โดยมี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เผยผ่าน Facebook ส่วนตัวว่า จะรักษาคุณงามความดี และจะปฎิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อส่งเสริมเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งข้าราชการ ให้ดำรงอยู่อย่างสง่างาม ขอบคุณครอบครัว ปิยะมังคลา ขอบคุณผู้บริหารคณะมนุษยศาตร์ฯ ขอบคุณคณะกรรมการคัดเลือก ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

Related posts