#กอ. รมน. จังหวัด นว. ประสานกรมน้ำทำการสูบน้ำจากแม่น้ำปิง บริเวณปากคลองน้ำหัก

พ.อ. สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผอ. กอ.รมน.. จังหวัด น.ว.(ท.) มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 2 นว. , อำเภอบรรพตพิสัย , อบต.อ่างทอง , อบต.ท่างิ้ว , ผญบ. และเกษตรกรทำนาข้าว ม.1 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จว.นว.

ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว ที่ได้ประสานกับสนง.ทรัพยากรน้ำภาค 2 ดำเนินการสูบน้ำจากแม่น้ำปิง บริเวณปากคลองน้ำหัก ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จว.นว. เพื่อผ่านคลองสาธารณะ เป็นระยะทาง 8 กม. เข้าสู่พื้นที่นาของเกษตรกร 400 ราย จำนวน 6,000 ไร่ ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อจะได้ผลผลิตในการทำนาครั้งนี้ มาใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป

Related posts