#”นายกจิตตเกษมณ์” ร่วมกันทดลองปล่อยพันธ์ุปลาคราฟ จำนวนกว่า 600 ตัว ลงในบริเวณลานน้ำตกร่องน้ำด้านในเกาะญวน

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมกันทดลองปล่อยพันธ์ุปลาคราฟ จำนวนกว่า 600 ตัว

ลงในบริเวณลานน้ำตกร่องน้ำด้านในเกาะญวน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พันธ์ุปลาคราฟจากนายเจษฎา ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 10 สิงหาคม 2563

ธนิศา.   (พัช).   รายงาน

Related posts