#ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนนครสวรรค์ โดยนายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ด้วนเทคโนโลยีทางไกล

สัมภาษณ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่2สิงหาคม2563นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์เป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องแสงเทียน ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพ การสิ่อสารความเจ้าใจและร่วมกันพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน พร้อมนี้เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ นังได้ร่วมบริจาคทรัพย์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนอีกด้วย โรงเรียนนครสวรรค์ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

และโรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนครสวรรค์ บุคลากรทางการแพทย์ เทศบาลนครนครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์และโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

สัมภาษณ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่2สิงหาคม2563นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์เป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องแสงเทียน ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Related posts