#สโมสรไลออนส์นครสวรรค์และสี่แควถวายหลอดไฟและเทียนพรรษาวัดดงมะไฟ อ.ลาดยาว

เมื่อเวลา 09.30 น. วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 สโมสรไลออนส์นครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย ไลอออนอานนท์ โอปัน นายกสโมสร ไลออนดร.สิทธิพล พุคยาภรณ์ เลขาธิการ ไลออนอดุลย์ ศรีประทักษ์ ไลออนกิตติ ชูสว่างและสมาชิกไลออนอีกหลายท่าน พร้อมทั้งสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ได้ร่วมกันถวายหลอดไฟและเทียนพรรษา ตลอดจนถวายปัจจัยแด่พระคุณเจ้าที่วัดดงมะไฟ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
นอดกจากนี้สมาชิกไลออนทุกท่านยังเดินไปทัศนศึกษายังสวนอินทผาลัมอีกด้วย
ทั้งนี้ไลออนอานนท์ โอปัน นายกสโมสรฯฝากขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมทำบุญและร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ด้วย นับได้ว่าการทำกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีบรรลุตามเป้าหมายทุกประการ

Related posts