#กลุ่มผู้บำรุงพันธุ์ปากน้ำโพเตรียม “จัดมหกรรประกวดพันธุ์สัตว์ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 4”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 10..00 น. ณ เหล่าเนตรฟาร์ม ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีการประชุมสมาชิกกลุ่มผู้บำรุงพันธุ์ปากน้ำโพ ซึ่งมี ร้อยตำรวจตรีณรงค์ ธัญญะกิจ เป็นประธานกลุ่ม นายพัทรพงค์ เอี่ยมพัง เป็นรองประธาน นายนิคม เหล่าเนตร เป็นเหรัญญิก โดยกลุ่มฯมีการประชุมแบ่งปันความรู้ในการเลี้ยงโคและสัตว์เลี้ยง การพัฒนาพันธุ์สัตว์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้กำลังใจซึ่งกันและกันโดยมีคุณเอ๋ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 150 คน จากจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร เชียงใหม่ อุทัยธานี ลพบุรีและพิษณุโลก
ร้อยตำรวจตรีณรงค์ ธัญญะกิจ ประธานกลุ่มผู้บำรุงพันธุ์สัตว์ปากน้ำโพเปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 กลุ่มจะมีการจัด”มหกรรมประกวดพันธุ์สัตว์” ครั้งที่ 4 ณ กองเสบียงอาหารสัตว์ มณฑลทหารบกที่ 31 (มทบ.31 ) ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาผฯ สยามบรมราชกุมารี จึงขอเรัยนเชิญเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ แกะ แพะทั่วประเทศส่งเข้าประกวดตามวันเวลาดังกล่าว

สนใจติดต่อ 087-9436128

Related posts