#”นายกจิตตเกษมณ์” ร่วมกันทดลองปล่อยพันธุ์ปลา ลงในแหล่งน้ำบริเวณร่องน้ำด้านในเกาะญวน

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรึนครนครสวรรค์และคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกันทดลองปล่อยพันธุ์ปลา

ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ ปลาตะเพียน จำนวน 20,000 ตัว จากสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ และปลาบิ๊กหวาย จำนวน 2,000 ตัว จากร้านก๋วยเตี๋ยวไกวเปล ลงในแหล่งน้ำบริเวณร่องน้ำด้านในเกาะญวน 31 กรกฎาคม 2563

ธนิศา.    (พัช).     รายงาน

Related posts