#โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

หมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ มีกิจกรรมต่างๆ เช่นประกวดการคัดลายมือ การอ่านทำนองเสนาะ การวาดภาพ การจัดป้ายนิเทศ เป็นต้น และได้มอบรางวัลต่างๆให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

โดยมีผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ นำโดยนางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักเรียน รวมถึงได้กล่าวถึงความสำคัญและความเป็นมาของวันภาษาไทย หางชาติ

ดร. สมเจตร์ รอดนารายณ์.   รายงาน

Related posts