#กอ. รมน. จังหวัด นว. (ท) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อ 29 ก.ค.63 เวลา 14.00 น. พ. อ. สุรจิตร สุขีเมตร รอง ผอ. กอ. รมน.จังหวัด นว. (ท) มอบหมาย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด น.ว.
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่ ร.ร.บ้านหนองไผ่ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จว.น.ว. โดยมี ผอ.ร.ร.หนองไผ่ และคณะครูที่รับผิดชอบกิจกรรมให้การตัอนรับและพาเยี่ยมชมโครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินการโครงการแล้ว กว่า 50 % คาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณ วันที่ 15 ส.ค.63

Related posts