# สปร.ให้การตัอนรับ คณะเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาววัฒนา เกิดเพ็ชร์ ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ และผู้แทนจากหน่วยงานกระทรวงแรงงาน เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

พร้อมมอบเงินชดเชยกรณีประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย คลอดบุตรแก่ผู้ประกันตนที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 30 ราย ถือเป็นความร่วมมืออำนวยความสะดวก ก่อประโยชน์แก่ผู้ประกันตนอย่างมาก ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม หอผู้ป่วยศัลยกรรม และหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

ธนิศา   (พัช)      รายงาน

Related posts