#จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้กับเด็กนักเรียน “โครงการปันรักให้น้อง”เ

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทยอำเภอเมืองนครสวรรค์ และสมาชิกเเม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้กับเด็กนักเรียน “โครงการปันรักให้น้อง”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ จึงถือโอกาสนี้ร่วมกับอำเภอเมืองนครสวรรค์ เเละสมาชิกเเม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้นำอาหาร ขนม เเละสมทบเงินเพื่อจัดกิจกรรมฯ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกุล ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์

Related posts