#ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำประชาชนชาวนครสวรรค์ ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่  ( 28 กรกฎาคม 2563) เวลา 19.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จุดและต่อเทียนให้กับผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ร่วมกับผู้ร่วมพิธี พร้อมกล่าว“ทรงพระเจริญ”

Related posts