#ผู้ช่วย รมว.กระทรวงทรัพฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ซึ่งมีนายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ สทภ.2 ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ของกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่

Related posts