#เชียงใหม่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น.
นายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน/ผู้อำนวยการจิตอาสาอำเภอแม่ออน เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๘ พรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ออน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ สมาชิก อส. ลูกจ้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ออน ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้่าน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่อำเภอแม่ออน

โดยกิจกรรมในช่วงเช้า นายอำเภอแม่ออน/ผู้อำนวยจิตอาสาอำเภอแม่ออน เป็นประธานในพิธี มีดังนี้
– เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
– เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
– เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
– เวลา ๐๙.๓๐ น. กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน” นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกันปลูกป่า ต้นกล้าเหลืองอินเดีย ๕๐ ต้น ต้นกล้าอินทนิล ๕๐ ต้น ต้นกล้ามะขามป้อม ๑๐๐ ต้น ณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชา ที่ว่าอำเภอแม่ออน
– เวลา ๑๐.๐๐ น. โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ตำบลบ้านสหกรณ์อำเภอแม่ออน

Related posts