#อดีตรัฐมนตรีภิญโญ” เป็นประธานเปิดศาลพระพรหมและเปิดป้ายบ้านมั่นค

ดร. ภิญโญ นิโรจน์ สส. นครสวรรค๋ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯเป็นประธานเปิดศาลพระพรหมและเปิดป้ายบ้านมั่นคงสวรรค์เมืองใหม่

เป็นที่สักการะ กราบไหว้ของพี่น้องในหมู่บ้านมั่นคงและประชาชนใกล้เคียง สร้างความอยู่ดีมีสุข ให้กับชาวบ้าน

Related posts