#” เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงราย – สภากาชาดไทย ร่วมกับเมืองพ่อขุน จัดโรงครัวพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโควิด-19* จึงพระราชทานพระราชานุญาติให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ และ ประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเป็นที่จัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 20-29 กรกฏาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
วริศร

***************************************

เชียงใหม่ – วิทยาลัยปกครอง เปิดโครงการอบรม ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน             


ที่หอประชุมวิทยาลัยการปกครอง(ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 55/63 เป็นประธานเปิดการบรรยายขยายผลหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทยให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีคณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กลุ่ม 9 ในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและการเป็นจิตอาสาที่ดี

โดยวิทยากรผู้ทรงวุฒิ โครงการนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เกิดความสำนึกรัก เทิดทูนและความซาบซึ่งต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงปกป้องรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้พสกนิกรชาวไทยอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้ และผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และความตื่นตัวเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันตนเองและพร้อมที่จะนำเอาความรู้ไปแนะนำต่อประชาชนในเรื่องการป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด-19

**************************************

จังหวัดลำพูน เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ในช่วงฤดูฝน ปี 2563 ที่คาดว่าจะส่งผลให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สั่งเจ้าหน้าที่เกียวข้องเตรียมความช่วยเหลือ อย่างทันท่วงที่ เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

***************************************

ลำปาง –  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง วันที่ 26 กรกฎาคม 2563

************************************

เชียงใหม่ – เทศบาลนครเชียงใหม่ ตรวจถนนคนเดินในแต่ละโซน ประจำจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวและตรวจสอบสินค้าผิดประเภท ในถนนคนเดิน(วันอาทิตย์)

นายณัฐฐ์ชูเดช​ วิริยะดิลกธรรม​ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, นายเอกชัย​ ท้าวคำมา​ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เทศกิจ,เจ้าหน้าที่งานท่องเที่ยวเทศบาลฯ ตัวแทนคณะกรรมการถนนคนเดินในแต่ละโซน ประจำจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวและตรวจสอบสินค้าผิดประเภท ในถนนคนเดิน(วันอาทิตย์)

                                                                   *****************************************

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรแสดงความยินดีรางวัลอาจารย์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจําปีการศึกษา 2562 แด่ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ในพิธีไหว้ครู นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

***************************************

นำสังคมสู่ ทีวีออนไลน์ ยุคใหม่” ทั่วไทย ทั่วโลก” มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

 

******************************************

ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณนักกอล์ฟทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานแข่งขันกอล์ฟ Sunday New Normal Golf 2020 ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2563 สนามกอล์ฟ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ

โดยการเเข่งขันครั้งนี้ทางสนามได้รับเกียรติจาก 1. นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2.นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 3. นาย ชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง 4.นาย สุทัศน์ ไสยรัตน์ ผู้ชนะเลิศ Fight A Sunday New Normal Golf 2020 ครั้งที่ 4 5.นาย สุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายเเละการตลาด เเละ 6.นาย สาธิต เริงโพธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการกอล์ฟ มอบถ้วยเเละของรางวัลให้กับนักกอล์ฟเเบบ New Normal Golf ผ่านระบบออนไลน์ LIVE on facebook 🏌️♂ ⛳️

⛳️สนามกอล์ฟ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีก 🙏🙏

******************************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ ลำพูน,ลำปาง,เชียงราย,เทศบาลนครเชียงใหม่ ,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

******สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่*******

 

Related posts