#” เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

พ่อเมืองเวียงพิงค์ ลงทุกพื้นที่ดูแลความเดือดร้อน เร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน สั่งการเจ้าหน้าที่แก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวบ้านทุกท้องที่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

*******************************************

เชียงใหม่  มากมายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวงดงามทางธรรมชาติ รองพ่อเมืองคนขยัน “คมนุ่มลึก” จึงระดมทุกหน่วยงาน นำมาตราการต่างๆ ดึงนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้มาเยือนเมืองเวียงพิงค์ เร็วที่สุด เพื่อเศรษฐกิจที่ดีกลับคืนสู่นครพิงค์

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

*************************************

ลำพูน – สหกรณ์จังหวัดลำพูน สนับสนุนสถาบันการเกษตรในจังหวัดลำพูน กระจายผลผลิตลำไยปี 2563 ออกนอกแหล่งผลิต สู่ผู้บริโภค ซึ่งในเบื้องต้นจะสามารถกระจายผลผลิต จำนวน กว่า 3,000 ตัน ออกสู่ตลาด

  นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า  เบื้องต้นจังหวัดลำพูนมีสถาบันการเกษตรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด และสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง จำกัด   ซึ่งจะได้รับการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการต้นทาง กก. ละ 1 บาท ค่าขนส่ง กก. ละ 2 บาท และค่าบริหารจัดการสำหรับสหกรณ์ปลายทาง กก.ละ 50 สตางค์  ซึ่งมีสหกรณ์ปลายทาง จำนวน 39 แห่ง ใน 22 จังหวัดเข้าร่วมโครงการ จะทำให้สถาบันเกษตรทั้ง 2 แห่ง กระจายลำไย จำนวน 480 ตัน สู่ผู้บริโภค และยังมีสหกรณ์ในจังหวัดร่วมโครงการอีก 2 แห่ง ร่วม กระจายผลผลิต อีก 600 ตัน

*****************************************

ลำปาง -สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พบปะประชาชน และรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมคณะวุฒิสภา ในการลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ที่มาร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

***************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ติดตามการดำเนินงานและรับข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และได้จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ทำเนียบรัฐ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุม ติดตามการดำเนินงานและรับข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานจากอนุกรรมในปีต่อไป

****************************************

เชียงใหม่ – เทศบาลนครเชียงใหม่ป้องกัน โควิด 19 ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานรับเลี้ยงเด็ก

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  มอบหมายงานนป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาลรวมถึงโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส(covid-19) ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ครูจันทร์ดี และ เชียงใหม่คิดดีคิงเดอร์การ์เดน.

*************************************

เชียงใหม่ – โครงการงานประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตน ณ สถานพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชมมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณปิยะภรณ์ ขันธราช หัวหน้างานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการงานประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตน ณ สถานพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชมมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

************************************

เชียงใหม่ไนท๋ซาฟารี Tiger Show พี่ ๆ แก๊งนี้เค้าพร้อมกลับมาโชว์ตัวให้ทุกคนได้ชมกันแล้ว ในส่วนแสดง Tiger Show เราจะได้เห็นพวกเค้าเหล่านี้ปล่อยพลังแสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง กระโดดสูง ทำกิจกรรมร่วมกันกับทีม Zoo Keeper ของเรา ที่มีทั้งความคุ้นเคยและมีความชำนาญในการดูแลเจ้าสัตว์นักล่าเหล่านี้เป็นอย่างดี 🐆🐅


ใครที่มาเที่ยวในช่วงนี้ก็จะได้พบกับการแสดง Tiger Show ที่เตรียมพร้อมกลับมาโชว์เต็มรูปแบบ ในวันที่1 ส.ค.นี้เป็นต้นไป สนุกสนานตื่นเต้นเต็มอิ่ม 30 นาทีกันเลยทีเดียว

*******************************************

“เลียงผา” เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย และใกล้สูญพันธุ์ ไปชมตัวจริงของเลียงผา ได้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นะครับ

เลียงผาเป็นสัตว์กีบคู่ (Artiodactyla) ในวงศ์มหิงสา (Bovidae) เช่นเดียวกับวัว ควาย แพะ แกะ อยู่ในวงศ์ย่อยแพะแกะ (Caprinae) และเป็นสัตว์โบราณที่สุดของวงศ์ย่อยแพะแกะ มีรูปร่างคล้ายแพะแต่มีรูปหน้ายาวกว่า มีลำตัวสั้นแต่คอยาว มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย เขางอกยาวต่อเนื่องทุกปี แต่อาจยาวสุดเพียง 32 เซนติเมตร เมื่ออยู่ในกรงเลี้ยงมีอายุได้ถึง 21 ปี นอกจากนี้ยังเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง ออกหากินตอนเย็นและตอนเช้ามืด กินพืชต่างๆ เป็นอาหาร ชอบอาศัยตามหน้าผาสูงชัน
นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

************************************

กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ ♦️ราคาส่วนลดสุดพิเศษการแข่งขัน Sunday New Normal Golf 2020 ครั้งที่ 4

คุณ สุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กัซซันกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

♦️ราคาส่วนลดสุดพิเศษ
การแข่งขัน Sunday New Normal Golf 2020 ครั้งที่ 4
รีบๆจองเข้ามา

แมทซ์สุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
⛳️ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ
สนับสนุนให้นักกอล์ฟมาออกรอบเข้าร่วมการแข่งขัน
มอบราคาส่วนลดสุดพิเศษ เพียงท่านละ 970 บาท ❗️❗️
(รวมกรีนฟี + แคดดี้ + รถกอล์ฟ + อาหารชุด 1 กล่อง + เบียร์สิงห์ 1 กระป๋อง + ชิงถ้วยรางวัล + ลุ้นของรางวัลจับสลาก)

สำหรับคนไทยและไทยเรสสิเด้นท์ ❗️

📌 พร้อมลุ้นรับรางวัลจับสลาก / ถ้วยรางวัล / รางวัลตีใกล้ธงพาร์ 3 / ตีไกลใกล้เส้นพาร์ 5 / รางวัลความสามารถพิเศษ แบบ New Normal Golf ประกาศออนไลน์ผ่านช่องทาง เฟสบุคของสนามในเวลา 19.00 น.

Facebook : Gassan Legacy Golf Club

จองออกรอบ 📞
☎️กรีนฟี โปรช็อป : 053-921 846 , 081-7167711
☎️ฝ่ายขายและการตลาด : 053-921815, 097-91192992, 083-5800146
Line ID : Gassangolf

*************************************

นำสังคมสู่ ทีวีออนไลน์ ยุคใหม่” ทั่วไทย ทั่วโลก” มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

*********************************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ ลำพูน,ลำปาง,เชียงราย,เทศบาลนครเชียงใหม่ ,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

Related posts