#กอบบิน 41จัดกิจกรรม บริจาคโลหิตในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาฯ

ที่กองบิน 41 ได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระประเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

โดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับกองบิน 41 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน 41 ได้ทำการตรวจเยี่ยมหน่วยโลหิต ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 ในการนี้ สมาชิกแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 นำโดยคุณ ณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านมหาอากาศ กองบิน 41 ได้ร่วมให้บริการประจำจุดอาหารว่าง น้ำหวาน และน้ำดื่มให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ทั้งนี้ได้มีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน 41 รวมถึงทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 100 คน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts