#” เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่ – เทศบาลนครเชียงใหม่ – ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

********************************************

ชียงใหม่ – ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นประธานพิธี เปิดอบรมเครือข่าย

 พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ภาค 5 ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการฯ ผู้บังคับการฯ รองผู้บังคับการ นายอำเภอแม่ริม หัวหน้ากองข่าว มลฑลทหารบกที่ 33 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย สมาชิกเครือข่าย ประชาชนชน สภาเทศบาล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน จำนวน 3,800 คน ที่ห้องประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

**************************************

ลำปาง – จังหวัดลำปาง ร่วมใจปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

******************************

ลำพูน – ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีสืบชาตาสืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างฝายพัชรธรรม 

ที่บริเวณพื้นที่ฝ่ายพัชรธรรม ริมแม่น้ำกวง หมู่บ้านวังไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนที่บริเวณพื้นที่ฝ่ายพัชรธรรม ริมแม่น้ำกวง หมู่บ้านวังไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ( ธ. ) ร่วมกับ คณะศรัทธาประชาชน จัดพิธี  สืบชาตาสืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง

โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีนายสำเริง ไชยเสน , นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ  ภาครัฐและภาคเอกชน พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำด้วย

************************************

เชียงราย – จังหวัดเชียงรายร่วมกับสภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 2019 วันที่สี่

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มพระราชทาน ที่บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยงราย นางวัลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย ร่วมมอบพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี และมีประชาชนมาเข้ารับมอบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มพระราชทาน เป็นจำนวนมาก

*********************************

รองพ่อเมืองเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ประสานเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ตามโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวในยุค New Normal นำการท่องเที่ยวที่รุ่งโรจน์กลับมาให้เร็วที่สุด ยอดเลยครับ

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

*****************************************

คุณสุนันท์ ชัยวาฤทธิ์ และ รศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท จากผู้ร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ พลอากาศตรีบุญเกิด ชัยวาฤทธิ์ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

***********************************

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบตู้ฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.ในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทย ฝ่าภัยโควิด-19 ”

โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

***************************************

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมทำความดี ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

รศ.ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน และนายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

*************************************

ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ไม่คุยโม้โอ้อวด ก้มหน้าทำงานอย่างเดียว นำเสนอข่าวสาระดีๆ สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

  วริศรา ทินนา News 108 มวลชนทีวี นิวส์มหาชน ภาคเหนือ       

                                                                       **************************************

แนะนำ ชวนเที่ยวชม สถานที่สวยงามในสวนสัตว์เชียงใหม่ เหมาะสำหรับที่นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพ และพักผ่อนหย่อนใจ นั่นคือ..สวนมิสเตอร์ยังก์

ซึ่งสวนนี้ อยู่บริเวณด้านหน้าของสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นโซนแรก ที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสวนสัตว์เชียงใหม่ จะได้เห็นเป็นอันดับแรก เป็นสวนที่ตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม รวมทั้งยังมีทั้งน้ำตกจำลอง อีกด้วย

*************************************

นำสังคมสู่ ทีวีออนไลน์ ยุคใหม่” ทั่วไทย ทั่วโลก” มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

**************************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ ลำพูน,ลำปาง,เชียงราย,เทศบาลนครเชียงใหม่ ,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

   

Related posts