#มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ร่วมกับสโมสรไลออนส์นครสวรรค์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสโมสรไลออนส์นครสวรรค์ สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์ปากน้ำโพนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์พระบางนครสวรรค์และสโมสรไลออนส์ชอนตะวันนครสวรรค์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุม มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์

โดยมี ผศ.ดร.พระราชวชิรเมธี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยดร.พนะครูศรีวรรณนิวิฐ ผช.อธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร ผช.ฝ่ายกิจกาีนิสิต ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา ผช.ฝ่ายกิจการทั่วไปพร้อมคณาจารย์ นิสิต ผู้ปกครองนิสิต สมาชิกสโมสรไลออนส์ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การอ่านคำอาเศียรวาทเฉลิมพระเกียรติ การสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ไลออนอานนท์ โอปัน นายกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์ชี้แจงว่าสโมสรทั้ง 5 สโมสรได้ร่วมกันจัดหาต้นไม้มงคล คือต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และต้นพยูงไทยมาปลูกที่บริเวณสนามหน้าหอประชุม มจร. ทั้งนี้มีไลออนธนา เกษะปกรณ์ นายกสโมสรไลออนส์ภาคให้เกียรติร่วมงานและปลูกต้นไม้ครั้งนี้ด้วย จึงขอขอบพระคุณสมาชิกที่ร่วมบริจาคเงินซื้อต้นไม้มงคลและเข้าร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Related posts