#บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวหมุยลั้ง แซ่แต้ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีทันตแพทย์หญิงปาลิดา ชำนาญหมอ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงค่ะ
………………………………………………….
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ 056-001555 และ 089-8584102 หรือโอนเงินธนาคารกรุงไทย เลขที่ 633-0-41531-5 ส่งหลักฐานที่ inbox เพจ Facebook โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ

Related posts