#รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. จ.ส.อ.อรัญ บุญลือ พร้อมด้วย ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 3/1 เทศบาลนครนครสวรรค์

โดยมีนางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ในการเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) และเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569)

ดร. สมเจตร์ รอดนารายณ์

Related posts