#กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวการบุกรุก รุกล้ำคลองแม่ข่า

กองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าว โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน และพันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล รองโฆษกกองทัพภาค 3 ฯ

โดยมีสาระสำคัญต่างๆพร้อมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลอง และการจัดการน้ำเสียในคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ และมีความพยายามในการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ จะเห็นได้ว่า น้ำในลำคลองมี ความใสสะอาดขึ้นมากกว่าเดิม ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ทั้งนี้ ทางแม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภาครัฐ และภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน จะได้ร่วมมือ ร่วมใจกันแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าให้กลับมามีสภาพสวยงามมีคุณภาพน้ำที่ดีดังในอดีตอีกครั้ง
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts