แสดงความยินดีกับท่าน ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร. ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วย นายสมเจตร์ รอดนารายณ์ และนายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง รองผู้อำนวยการ

ได้แสดงความยินดีกับท่าน ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร. ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

Related posts