#“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่ – เทศบาลนครเชียงใหม่ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

*******************************************

เชียงใหม่  – พ่อเมืองเชียงใหม่ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน พร้อมหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการและแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควันอย่างยั่งยืน

 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 210 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่นในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ

******************************************

เชียงใหม่ – รองพ่อเมืองเวียงพิงค์ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

เชิงดิจิทัล

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมและพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลเชิงดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว Tourism Intelligence Center (TIC) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมหาวิทยาลัยบูรพา

***********************************

เชียงใหม่ – รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มอบอาคารเรียน
 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบอาคารเรียนโครงการต่อเติมฝันปันความรู้ปี 8 ซึ่งมูลนิธิกำลังใจ พร้อมด้วย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชะลอ คชาประดิษฐ์ และคณะกรรมการมูลนิธิกำลังใจ ที่ได้สนับสนุนปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหัวฝาย ซึ่งเป็นอาคารเก่าเปิดสอนมานานแล้ว

*********************************

ลำพูน – พ่อเมืองหละปูน ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกกลุ่มผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกกลุ่มผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน มีความต้องการ ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อมอบให้ผู้ป่วยใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินและใช้แลงเลเซอร์ ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ง่ายขึ้น

****************************************

ลำปาง – พ่อเมืองรถม้า เข้าร่วมประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างอื่น ผ่านระบบออนไลน์

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างอื่น ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

***************************************

เชียงราย – พ่อเมืองพ่อขุนแจ้งชาวเชียงรายที่เดินทางกลับจาก “โรงแรม ดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง” และ “ห้างสรรพสินค้าแพชชั่นฯ (แหลมทอง)” ระหว่างวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2563 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยด่วน

*************************************

เชียงใหม่ -พิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และมอบรางวัลเรียนดีของภาควิชา และผู้มีจิตศรัทธา แก่นักศึกษาระดับชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ มช

โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ. อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ มช. แด่ ศ.นพ.ธีรชัย อภิวรรธกกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

*********************************************

หัวหน้าคนเก่ง มนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม ประสานสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ งานภาครัฐและเอกชน อย่างเข้มแข็ง จนเมืองหละปูน งานทุกจึงเรื่องเฟื่องฟูทุกงาน

นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

**************************************

เมืองเวียงพิงค์ถิ่นล้านนา เมืองใหญ่ คยเยอะ เรื่องแยะ หัวหน้าองค์กรสื่อของภาครัฐ ที่ขยันขันแข็ง ลุยทุกท้องที่ นำเสนอข่าวสารอย่างรวดเร็ว แม่นยำ

นายทรงวิทย์  ดิษฐวุฒิ  ผจก.ศูนย์วิทยุภาคเหนือตอนบน  รักษาการ.นายสถานีวิทยุ  อสมท. เชียงใหม่

********************************

หญิงเก่ง คนขยัน มุ่งมั่น ทำงานข่าวเสนอสู่สังคม อย่างไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย จนผลงานออกสู่สาธารณชน ไม่ขาดสาย

 

วริศรา ทินนา News 108 มวลชนทีวี นิวส์มหาชน ภาคเหนือ

******************************************

#GASSAN LEGACY ALL DAY    ออกรอบทุกวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563 มอบคูปองส่วนลดให้นักกอล์ฟ 230 บาท จากโปรโมชั่นของสนาม 

คุณ สุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กัซซันกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  เชิญร่วมกิจกรรม

GASSAN LEGACY ALL DAY ✨

⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️

ออกรอบทุกวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563

‼️‼️มอบคูปองส่วนลดให้นักกอล์ฟ 230 บาท จากโปรโมชั่นของสนาม ‼️‼️

📌โปรโมชั่น มอบสิทธิ์ให้วันละ 20 ท่าน จองก่อน จ่ายก่อน
ได้ก่อน จองล่วงหน้าได้ First come First served

ราคา 900 บาท/ท่าน
(รวมกรีนฟี + แคดดี้ + รถกอล์ฟ)

สำหรับคนไทยและไทยเรสสิเด้นท์ ❗️

💸ชำระผ่านธาคาร : ธนาคารธนชาต สาขาสันป่าข่อย
ชื่อบัญชี บจก. กัซซัน เชียงใหม่พร็อพเพอร์ตี้
เลขบัญชี : 345 – 2 – 18594 – 1

จองออกรอบ 📞
กรีนฟี โปรช็อป : 053-921 846 , 081-7167711
ฝ่ายขายและการตลาด : 053-921815, 083-5800146
Line ID : Gassangolf

**************************************

นำสังคมสู่ ทีวีออนไลน์ ยุคใหม่” ทั่วไทย ทั่วโลก” มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

******************************************

Related posts