#โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดรับงาน

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดรับงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 13 อัตรา
4.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึง 4 สิงหาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการ โทร. 056-219897 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของโรงพยาบาลฯ
https://www.spr.go.th/index.php/2013-05-10-13-57-01/2013-05-10-13-57-33.html

ธนิศา.  (พัช).    รายงาน

Related posts