#เลขาคณะก้าวหน้า บรรยายการเลือกตั้ง ในระดับท้องถิ่น

ที่สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า,นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหาร และนายชำนาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหาร คณะก้าวหน้า เดินทางมาบรรยายและพูดคุยประเด็นการเลือกตั้งท้องถิ่น

โดยมีประชาชน ,นักศึกษา,บุคคลทางเมือง เข้าร่วมรับฟังประมาณ 300 คน นางสาวเยาวลักษณ์ เปิดเผยว่า คณะก้าวหน้ามีนโยบายการทำงานการเลือกตั้งท้องถิ่นหลักๆ สองข้อ คือไม่ใช้เงินและไม่ใช้อิทธิพล เราต้องทำงานอยู่บนความต้องการของท้องถิ่นจริงๆ หลายคนอาจบอกว่าจะเป็นไปได้อย่างไร เพราะการเมืองท้องถิ่นเข้มข้นมาก แต่ว่าเราเคยทำมาแล้วในการเลือกตั้งระดับชาติ และเชื่อว่าเราจะทำได้ และครั้งนี้จะเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นกับคณะก้าวหน้าก็สามารถสมัครเข้ามาได้ พร้อมเปิดกว้างให้กับทุกคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts