#รับมอบอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น จากมหาวิทยาลัยต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น จาก Professor Wang Hua อธิการบดีมหาวิทยาลัยต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Shen Yi ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจีน พร้อมด้วยคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต้าหลี่ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยต้าหลี่ เป็นผู้มอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 และป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษจากหมอกควัน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงาน

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts