ข่าวล่า    “เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

ข่าวบริการ    สาระ    น่ารู้

*******************************************

***********************************************

*********************************************

********************************************

สสจ.เชียงใหม่ ถ่ายโอน รพ.สต.บ้านบวกครกน้อย ให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยกระดับให้มีการบริการที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อย ให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตามแผนปฏิบัติการและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินการส่งมอบภารกิจให้กับ นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบภารกิจ

*******************************************

PEACE นำร่อง ใช้รถพ่นยาทางการเกษตร พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการทำงานของรถผสมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้ประจำการอยู่ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย โดยรถคันดังกล่าวเป็นรถที่ได้รับการประสานงานมาจากองค์กร PEACE” (Policy & Economic Alliance Caring of Earth)

                                                                              *******************************************

กองบิน ๔๑ ร่วมภารกิจดับไฟป่าบริเวณดอยสุเทพ

 กองบิน ๔๑ นำกำลังพลจากหมวดดับเพลิง แผนกช่างโยธา กองบิน ๔๑ จำนวน ๑๖ นาย พร้อมรถดับเพลิงกองบิน ๔๑ จำนวน ๒ คัน ร่วมทำการดับไฟป่า ณ บริเวณดอยสุเทพ เลยพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ โดยมีระยะทางในการดับไฟป่าประมาณ ๓ กิโลเมตร ทั้งนี้ กำลังพลหมวดดับเพลิงได้ร่วมปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม – จนกว่าภารกิจดับไฟป่าจะเสร็จสิ้น

********************************************

ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ป่วยที่มีนัด 1-30 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการผิดปกติ และสมัครใจรับยาทางไปรษณีย์ และผู้ป่วยที่ใช้ทุกสิทธิการรักษา (ตามที่มีนัดตามกำหนด) สามารถรับยาทางบ้านได้เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งยา

**************************************

ขั้นตอนสำหรับผู้ประกันตนเพื่อขอรับเงินกรณีว่างงานจากผลกระทบ COVID-19

นางสาวลัดดา แซ่ลี้  ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่  เปืแผยให้พี่น้องประชาชนรับทราบ ขั้นตอนสำหรับผู้ประกันตนเพื่อขอรับเงินกรณีว่างงานจากผลกระทบ COVID-19

 

*********************************************

สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมรับฟังมาตรการ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการปฏิบัติ ของส่วนราชการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังมาตรการ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการปฏิบัติของส่วนราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม

                                                                            ********************************

มทร.ล้านนาแจ้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019) COVID-19 มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยาวนาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้มีแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยงดการสอบข้อเขียนและงดการสอบสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ 053-921444 ต่อ1232และ1234
https://entrance.rmutl.ac.th/home/

*************************************

สปส. เพิ่มช่องทางการสื่อสารงานประกันสังคม ช่วงวิกฤตโควิด 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้นายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ประกันตนไม่สามารถมาทำงานและไม่ได้รับค่าจ้าง ทำให้นายจ้างและผู้ประกันตนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ ที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคมเป็นจำนวนมาก ซึ่ง นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า นายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากสำนักงานประกันสังคม หรือข้อมูลการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน ได้หลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th / e-mail (info@sso1506.com) / Web board / Live chat และ Facebook.com/ssofanpage ซึ่งทุกช่องทางสำนักงานประกันสังคมจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล เพื่อให้นายจ้างและผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุด หากนายจ้างและผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ด้าน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนยื่นขอรับเงินว่างงานทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานฯ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการระบาดของไวรัสโควิด
ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิ์
1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
2. คลิกลิงค์ ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานและชราภาพออนไลน์
3. เลือกขอรับสิทธิ์ที่ต้องการเพื่อบันทึกและส่งข้อมูล
– กรณีว่างงาน (สำหรับผู้ประกันตนที่แจ้งลาออก/เลิกจ้าง) ใช้แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ กรณีว่างงาน(สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)
– กรณีชราภาพ (สำหรับผู้ประกันตน) ใช้แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ กรณีชราภาพ (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)
– กรณียืนยันการปิดกิจการชั่วคราวอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย (โควิด 19 สำหรับนายจ้าง) �ใช้แบบฟอร์มยืนยันการปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)
– กรณีรัฐสั่งปิดสถานประกอบการ ลูกจ้างถูกกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันฯ
4 รอรับเงินทดแทนผ่านธนาคารที่ท่านระบุ ยกเว้น ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

https://region3.prd.go.th/topic/news/5909

****************************************

ทำงานไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย หามรุ่งหามค่ำแทบไม่มีเวลาพักผ่อน เผชิญมหันตภัยร้ายเชื้อไวรัศ โควิด 19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อความผาสุขของประชาชน

นายเจริญฤทธิ สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

******************************************

มาดนุ่ม คมลึก นำเจ้าหน้าที่ผจญเพลิง พิชิตไฟป่าทั้งวันทั้งคืน ในการลดปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เห็นการทำงานแล้ว ชื่นชมครับ

นายคมสัน สุวรรณอัมพา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

***********************************************

สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ลดรายจ่าย ลดภาวะทางอากาศ PM 2. 5

นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่

****************************************

ในช่วงนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ปิดให้บริการ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19 นำเจ้าหน้าที่ปรับปรุงดูแลสุขภาพสัตว์อย่าง เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว หลังผ่านภาวะวิกฤต โควิด 19

นายวุฒิชัย ม่วงมัน  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

**********************************

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีปิดให้บริการเข้าเที่ยวชมเป็นการชั่วคราว 27 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ
นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า จากมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม 2563 ที่มีมติให้ปิดการให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ออกไปในวงกว้าง และลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงขอหยุดการให้บริการเข้าเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆ ทุกกิจกรรม และทุกพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้หากมีกรณีจำเป็นเช่น เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการ ปิด—เปิด การให้บริการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง


อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีมาตรการการปฏิบัติงานจากที่บ้านและการปฏิบัติงานนอกพื้นที่สำนักงาน และกระจายการปฏิบัติงานที่ไม่เกิดการรวมกลุ่มกัน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ เตรียมรองรับการเปิดให้บริการอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

*************************************

บริษัท เวิลด์เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด โดยคุณชัชวาลย์ และคุณชมวรางคณา วีระโชติ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิค-19

โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

****************************************

ผศ.ดร.อรชุมา อิฐสลิตไพศาล และ พญ.ภัสสรา อิฐสลิตไพศาล และ บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยไวรัส COVID – 19

โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ร้าน จ.เจริญอะควอติดเซ็นเตอร์ เชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

***************************************

*****************************

********************************

********************************

                                                                                                *************************************

ติดตาม ชม มวลชนทีวี online (ทั่วไทย ทั่วโลก)
“ข่าวภูมิภาค” ออกอากาศทุกวัน ข่าว 7 โมงเช้า, และ ข่าว 5 โมงเย็น…
ดูทีวี มวลชนทีวี กดลิ้งค์ รับชมผ่านมือถือทุกระบบ
https://live.thaitvstream.com/play/mounchontv/index.m3u8
Web Link :ลิ้งค์ รับชมผ่านหน้าคอมพิวเตอร์
https://live.thaitvstream.com/streaming/mounchontv/play.php
หรือเข้า google พิมพ์ มวลชนออนไลน์นิวส์

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่

 

Related posts