#ลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อ 26 มี.ค.63 เวลา 01.00 น. พ.อ.สุรจิตร สุขีเฆม รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ว.(ท.) , นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปจ.น.ว. ร่วมลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ จุดตรวจป้อมยามตำรวจทางหลวงเขาเขียว (เส้นทางขาขึ้น ) ตามมาตราการป้องกันโรคเพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ จว.น.ว. ซึ่ง จว.น.ว. ได้มีการสั่งการให้ดำเนินการตั้งจุดตรวจจำนวน 2 จุดในเส้นทางเข้าพื้นที่ จว.น.ว. บริเวณหน้า กองบิน 4 อ.ตาคลี และ ตู้ทางหลวงเขาเขียว อ.เมือง จว.น.ว.

ธนิศา   (พัช)   รายงาน

Related posts