“รอบทิศ สี่แคว” ธนิศา ………ซอกแซก

**********************************

“อดีตรัฐมนตรีภิญโญ” ทำบุญขอให้ไวรัสโควิค 19 หายไปไวๆจากแผ่นดินไทย

“บิ๊กอู๊ด” ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เดินทางไปทำบุญถวายสังฆทานครับ ขอให้ไวรัสโควิค 19 หายไปไวๆจากแผ่นดินไทย ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ขอให้พี่น้องทุกท่านปลอดภัยมีสุขภาพที่ดีทุกคน

                                                                                      *********************************

#เทศบาลนครนครสวรรค์เตรียมการล่วงหน้า คาดการณ์มีน้ำประปาให้ประชาชนใช้ตลอดแล้ง🟢🟢

🔵นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เรียนประชาสัมพันธ์ว่าจากการที่ในช่วงฤดูร้อนพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยพื้นที่ในเขตเทศบาลได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวพอสมควร แต่จากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการเตรียมการเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบการผลิตน้ำประปาเพื่อบริการประชาชนไว้ล่วงหน้า ทำให้ประชาชนผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน มากกว่า 32,000 ครัวเรือน ยังคงมีน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ

🔵ข้อมูลสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
ปริมาณน้ำไหลผ่าน อ.เมืองนครสวรรค์ ( ณ จุดวัด C2 ค่ายจิระประวัติ) มีระดับน้ำ 16.85 ม.(รทก.) ปริมาณน้ำไหลผ่าน 129 ลบ.ม./วินาที
เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำ 4,842 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 36 % ระบายน้ำ 7 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนสิริกิติ์ กักเก็บน้ำ 4,059 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 43 % ระบายน้ำ 11 ล้าน ลบ.ม.

🔵โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและเตรียมการผลิตน้ำประปาในช่วงหน้าแล้งไว้ล่วงหน้า อาทิ
⭕️ดำเนินการทำแบริเออร์เพื่อควบคุมให้น้ำสู่ทิศทางของระบบสูบน้ำอย่างเพียงพอ อีกทั้งขุดลอกร่องน้ำบริเวณโรงสูบแรงต่ำชุมชนหน้าผา ชุมชนเกาะยม การใช้เรือดูดทรายขยายร่องน้ำ และเตรียมความพร้อมในการต่อท่อทางดูดในบริเวณที่มีระดับน้ำต่ำ ซึ่งหากระดับน้ำต่ำลงไปก็ยังมีการเตรียมการวัสดุอุปกรณ์ไว้เพื่อรองรับแล้ว
⭕️มีการติดตั้งแพเครื่องสูบน้ำดิบ รวม 5 ชุด ที่โรงสูบน้ำแรงต่ำ โรงประปาเกาะยม เพื่อเตรียมการสูบน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ำแบบเวอร์ติคอลเทอร์ไบน์ที่โรงติดตั้งบนโรงสูบ สูบน้ำจากแม่น้ำได้
⭕️มีการประสานงานกับสำนักงานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ และเขื่อนต่างๆ เพื่อขอทราบปริมาณน้ำที่จ่ายออกมาในแต่ละช่วงเวลา เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการผลิตน้ำประปา
⭕️มีการเฝ้าสังเกตุระดับน้ำในแม่น้ำปิงแม่น้ำวังเพื่อให้สัมพันธ์กับการสูบจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
⭕️ในการนี้ยังได้ทำการล้างถังตกตะกอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาคุณภาพน้ำสะอาด น้ำประปาดื่มได้
⭕️อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแรงดันน้ำตามจุดต่าง ๆ หาท่อประปาสาธารณะที่ชำรุดรั่ว เพื่อทำการแก้ไขซ่อมแซมโดยด่วน
⭕️พร้อมกันนี้ยังมีบริการน้ำดื่มตามจุดติดตั้งแท่นน้ำดื่มอย่างทั่วถึง ทั้งนี้หากระบบประปาในบ้านหรือที่สาธารณะขัดข้อง กรุณาแจ้ง 056-212175 , 336669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

🔵แต่ถึงอย่างไรเทศบาลน
รนครสวรรค์ก็ต้องขอรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำที่ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้มีน้ำสะสมไว้ใช้อย่างพอเพียง เพราะนอกจากการบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างไม่ขาดแคลนแล้ว เทศบาลนครนครสวรรค์ยังให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ผ่านทางหน่วยงานต่างๆ ทั้งจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีที่ผ่านมา

**********************************

จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมด่วนส่วนราชการและภาคเอกชน พิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 26 มีนาคม 2563  เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม พิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมให้การพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

✅1)ให้สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

✅2) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการด้านการจัดทำถุงยังชีพ

✅3) ให้นายอำเภอตรวจสอบรายชื่อ ผู้ได้รับผลกระทบ และมีความเดือดร้อนจริง กรณีที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล และให้อำเภอดำเนินการส่งมอบสิ่งของนั้นให้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ได้รายงานข้อมูลประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล เข้ามาพักในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จากระบบการรายงาน Thai QM ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 08:40 น. ทำให้ทราบว่ามีผู้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้ว ทั้งหมด 3,381 คนในพื้นที่ 394 หมู่บ้าน โดยแยกเป็นอำเภอเมืองนครสวรรค์ 200 คนอำเภอโกรกพระ 115 คน อำเภอชุมแสง 309 คนอำเภอหนองบัว 355 คน อำเภอบรรพตพิสัย 318 คนอำเภอเก้าเลี้ยว 17 คน อำเภอตาคลี 161 คน อำเภอท่าตะโก 351 คน อำเภอพยุหะคีรี 273 คน อำเภอไพศาลี 218 คน อำเภอลาดยาว 461 คนอำเภอตากฟ้า 283 คน อำเภอแม่วงก์ 118 คน อำเภอแม่เปิน 141 คน อำเภอชุมตาบง 91 คน จากจำนวน ชุมชน/หมู่บ้าน ในจังหวัดนครสวรรค์ 1,432 หมู่บ้าน/ชุมชน จึงขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน แจ้งชื่อ ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคือกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัด(นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อไป                                                                                              ************************************

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เน้นย้ำ อสม. ร่วมเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมมอบชุดอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและส่งต่อให้ประชาชนในชุมชนที่ยังไม่มีหน้ากากอนามัยใช้งาน

วันฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประขุมชี้แจงสถานการณ์ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ทั้งจากส่วนกลาง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งมอบชุดอุปกรณ์การทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อนำกลับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และส่งต่อให้แก่ประชาชนในชุมชนที่ยังไม่มีหน้ากากอนามัยใช้งาน

โดยนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ และขอความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้ร่วมกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในส่วนของการตรวสอบ สังเกตุการณ์ ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล โดยขอความร่วมมือให้ลงทะเบียนรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และปฏิบัติตนตนมาตรการที่กำหนด ซึ่งผู้ที่กลับมาพักอาศัยในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ สามารถรายงานตัวทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056-220473 ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.30 น. อีกทั้งการให้ อสม. ร่วมประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนปฏิบัติตามาตรการเพื่อป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับตนเอง ครอบครัว และคนใกล้ชิด

************************************

ร่วมลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อ 26 มี.ค.63 เวลา 01.00 น. พ.อ.สุรจิตร สุขีเฆม รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ว.(ท.) , นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปจ.น.ว. ร่วมลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ จุดตรวจป้อมยามตำรวจทางหลวงเขาเขียว (เส้นทางขาขึ้น )

ตามมาตราการป้องกันโรคเพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ จว.น.ว. ซึ่ง จว.น.ว. ได้มีการสั่งการให้ดำเนินการตั้งจุดตรวจจำนวน 2 จุดในเส้นทางเข้าพื้นที่ จว.น.ว. บริเวณหน้า กองบิน 4 อ.ตาคลี และ ตู้ทางหลวงเขาเขียว อ.เมือง จว.น.ว.

******************************************

“นายกไพลิน” นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกเผยแพร่ข่าวสาร ในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์มอบหมาย ให้งานบริการและเผยแพร่วิชาการ นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกเผยแพร่ข่าวสาร ในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายและมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างเขตเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โดยให้มีการออกเผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเนื่อ

*********************************************

ส่งแรงใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ขอให้พี่น้องประชาชนปลอดภัย เราจะข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

“รักกัน อย่ารังแกกัน”  พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์

****************************

แม้เชื้อไวรัสโควิด 19 จะระบาดอย่างรุนแรง แต่ชาวบ้านยังประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภค บริโภค อบจ.นครสวรรค์ เร่งส่งรถบรรทุกน้ำเร่งช่วยเหลือทุกหัวระแหง

นายไกรสิน ศิลปาจารย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   ( ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์)

**********************************

เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 อย่างใกล้ชิด พร้อมนำเสนอสู่สาธารณชนอย่างระมัด ระวัง ในการรู้เท่าทันโรค

นายกิตติคุณ มั่นคงดี   (อู๊ด ททบ 5)   ประธานชมรมสื่อมวลชนออนไลน์และสถานีวิทยุโทรทัศน์ PM NEWS TV – MD NEWS TV แห่งประเทศไทย

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อความมั่นคง สร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน

********************************************

นำกีฬาสร้างเยาวชนให้มีความเป็นเลิศ ปั้นนักเตะสู่ทีมชาติรุ่นต่อรุ่น อย่างมีคุณภาพ

ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ (ฝ่ายบริหาร)

****************************************

บริการตบแต่งรถยนต์ทุกชนิด ติดตั้งล้างแอร์ ด้วยช่างฝีมือดี บริการทุกระดับประทับใจ ที่ ส.จันทะพิงค์ประดับยนต์

นายสนั่น พะสะพาค  ผู้จัดการหนุ่มใหญ่ใจถึง แห่ง ส.จันทะพิงค์ประดับยนต์  อ.เมือง จ.นครสวรรค์

********************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์,เทศบาลนครนครสวรรค์,แหล่งข่าวทุกท่าน

ธนิศา  (พัช)  กระแซะ

 

Related posts