#สำนักงานตำรวจภาค 5 เปิดศูนย์ช่วยเหลือ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 พลตำรวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือและคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชา การตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมรองผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ซึ่งก่อนพิธีเปิดศูนย์ ฯ ได้มีพิธีทางศาสนาจากพระเกจิอาจารย์ในเชียงใหม่ สำหรับการจัดตั้งศูนย์คัดแยกและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อรองรับกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ยังไม่มีสถานที่สำหรับการคัดแยกและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามหลักสากล จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่อยู่ระหว่างการรอช่วยเหลือตามกระบวนการทางกฎหมาย และใช้เป็นสถานที่ช่วยเหลือขณะที่บุคคลต่างๆ ยังไม่ถูกคัดแยก ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เสียหาย ทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานหลักสากล นำไปสู่การพิจารณาดำเนินคดีได้อย่างถูกต้อง ยุติธรรม และยังเป็นการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักสากล สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ได้รับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว ตั้งอยู่บนชั้น 2 อาคาร ภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน สามารถใช้เป็นสถานที่คัดแยกและช่วยเหลือผู้เสียหายในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง ตรงตามวัตถุประสงค์ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วริศรา ทินนา
News 108 ,มวลชนทีวี, นิวส์มหาชนภาคเหนือ รายงาน

Related posts