#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ พร้อมมอบนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธธรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมทรัพยากรน้ำ ทั้งแนวทางการดำเนินงาน การบูรณาการในการบริหารจัดการลุ่มน้ำ การดำเนินงานในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid 19) ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งบรรยายสรุปโดยนายสาธิต รัตนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 มนตรี มั่นคงดี.   รายงาน

Related posts