#”นายกจิตตเกษมณ์” เนรมิตร เกาะญวน เป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่กว่า 300 ไร่ เป็นปอดใหญ่ใจกลางเมืองนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เผยว่าเกาะญวน เป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่กว่า 300 ไร่ เป็นปอดใหญ่ใจกลางเมืองนครสวรรค์ ที่อุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ระยะทางโดยรอบราว 2.5 กิโลเมตร

โดยเทศบาลฯ มีโครงการพัฒนาเกาะญวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดนครสวรรค์ ที่จะประกอบด้วยสถานที่ออกกำลังกายทั้งการเดินและการปั่นจักรยาน ล่าสุดมีการทดสอบปล่อยน้ำตกลงในคลองน้ำที่ปรับปรุงภูมิทัศนียภาพใหม่ ความยาวกว่า 1 กิโลเมตร โดยน้ำที่ปล่อยออกมาเป็นน้ำจากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำอย่างปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สามารถปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ คาดว่าอีกไม่นานจะเสร็จสมบูรณ์และเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์

ธนิศา.  (พัช).    รายงาน

Related posts