#สโมสรไลออนส์ นครสวรรค์ ปี 62-63 ร่วมมอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (เกาะยม)

นานจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบเงินจากสโมสรไลออนส์ นครสวรรค์ ปี 62-63 เงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (เกาะยม)

เทศบาลนครนครสวรรค์เตรียมดำเนินการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง ขนาดความสูง 45 เมตร ณ จุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ “พาสาน” อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งภูมิภาค โดยองค์เจ้าแม่กวนอิมจะประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณอุทยานวัฒนธรรมต้นน้ำเจ้าพระยา ที่จะประกอบด้วยส่วนแสดงข้อมูลศิลปะวัฒนธรรม และการจัดประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบไว้อย่างสวยงาม

ขอเชิญร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ จุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นสถานที่สักการะ และท่องเที่ยวของภูมิภาค

***โดยผู้บริจาค 10,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง***
ช่องทางการบริจาค ประกอบด้วย

1. ธนาคารออมสิน บัญชีเลขที่ 020-2-4976684-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์
(เพื่อจัดซื้อที่ดินและจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา)

2. ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 633-0-47492-3 ชื่อบัญชี ชมรมคนรักษ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
**ผู้บริจาค 10,000 บาทขึ้นไป ผ่านธนาคารกรุณาแจ้งการบริจาคที่หมายโทรศัพท์ 081-8882455 เพื่อยืนยันข้อมูล

3.ติดต่อบริจาคโดยตรงได้ที่ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ชั้น 3 เทศบาลนครนครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 081-8882455

ธนิศา (พัช).  รายงาน

Related posts