# รร. กีฬานครสวรรค์ รับรายงานตัวนักเรียนเตรียมพร้อมในการจัดการศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรนครสวรรค์พร้อมด้วยบุคลากร ได้รับรายงานตัวนักเรียนเตรียมพร้อมในการจัดการศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

ตามมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาแนะนำการปฏิบัติตามมาตราป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการในเรื่อง
1. มาตรการหลัก
1.1 ทำความสะอาดพื้น ผิวพื้นสัมผัสบ่อยๆห้องสุขา อุปกรณ์กีฬา ทำความสะอาดก่อนและหลังการให้บริการและกำจัดขยะทุกวัน
1.2. ให้สวมหน้ากากอนามัย อยู่เสมอ
1.3. ให้มีจุดล้างมือ ด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
1.4. เว้นระยะระหว่างอย่างน้อย 1 เมตร ทุกกิจกรรมทั้งที่ห้องเรียนและห้องอาหาร รวมถึงการปฏิบัติตนในหอพักด้วย
1.5 ลงทะเบียน เข้า – ออก สถานที่และเพิ่มการใช้แอพพริเคชั่นตามที่ทางราชการกำหนด (ไทยชนะ)
2. มาตราการเสริม
2.1 มีการคัดกรองไข้
2.3 จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ
2.4 จัดให้มีระบบคิว และพื้นที่ รอคิวระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

ดร. สมเจตร์ รอดนารายณ์.    รายงาน

Related posts