#”นายกจิตตเกษมณ์ รับมอบเงินจาก คุณกานต์สิรี สุขทวี จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม

คุณกานต์สิรี สุขทวี ร่วมมอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

เพื่อใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (เกาะยม) 29 มิถุนายน 2563
#รวมใจจัดสร้างเจ้าแม่กวนอิมต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

ธนิศา.   (พัช).     รายงาน

Related posts