#”นายกจิตตเกษมณ์”ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พร้อมด้วยนายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกฯเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล

ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 1000 ชุด

โดยมีนายอรรถพร สิงห์วิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน ซึ่งจัดโดยยพุทธอุทยานนครสวรรค์และพระพุทธศรีสัพพัญญร่วมกับพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าคณะภาค 4 กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ 9.00 น. 29 มิถุนายน 2563

ธนิศา (พัช).    รายงาน

Related posts