#เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดโครงการ สานพลังช่วยเหลือชุมชนโดยมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อนำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นายภาวิต บุญชละรองนายก เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพและอาหาร น้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนชาวตำบลสันผีเสื้อทั้ง9หมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบสถานการณ์เชื้อไวรัส โควิด-19

ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยนางสุรึรัตน์ คนธ์รัตนกุล นายอรรถพล คนเพียร กรมธนารักษ์เชียงใหม่ นายอำนาจ เรืองแสง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 พร้อมคณะ ได้ร่วมกันจัดโครงการสานพลังช่วยเหลือชุมชนขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ดังกล่าว สร้างความดีใจให้กับชุมชนชาวตำบลสันผีเสื้อเป็นอย่างยิ่ง

มนู พุทธิมูล.  รายงาน

Related posts