#รอง ผวจ. เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ (Test Readiness) ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

วันที่  26 มิ.ย. 63 เวลา 09.30น.
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ. เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ (Test Readiness) ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ ในรูปแบบของ”การท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จะมีอุทยานเพียง 7 แห่งที่เปิดให้บริการ และแห่งอื่นๆจะมีการทยอยเปิดให้บริการตามลำดับ ซึ่งอุทยานแห่งชาติแต่ละพื้นที่จะมีการกำหนดช่วงเปิดที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากสถานการณ์ฤดูฝนที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากและบางกิจกรรมอยู่ในมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการท่องเที่ยวทางอุทยานแห่งชาติได้มีการนำแอปพลิเคชั่น QueQ เข้ามาประยุกต์ใช้ซึ่งแอปพลิเคชั่น QueQ ถูกพัฒนาขึ้นเป็นช่องทางสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติ ควบคู่ไปกับการ Check In และ Check Out ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อเป็นการทราบจำนวนผู้มาท่องเที่ยวและสามารถจำกัดจำนวนและลดความแออัดของนักท่องเที่ยว

นอกจากนั้นได้ไปตรวจติดตามและเยี่ยมชมการสาธิตการกู้ชีพกู้ภัยขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องฟื้นคืนหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ประกอบกับการตรวจและทดสอบการเตรียมความพร้อม (Test Readiness) แพผู้ประกอบการ ร้านอาหารสวัสดิการ ระบบสาธารณสุข จุดชมวิว และการดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยได้มีการเตรียมความพร้อมในรูปแบบของการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้เดินทางมาใช้บริการได้เป็นอย่างดี ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่

Related posts