#นครสวรรค์.// สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ สร้าง “บ้านไลออนส์..เพื่อผู้ยากไร้” ช่วยเหลือผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้ชรา

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางกานต์สิรี สุขทวี (นายกสโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์) พร้อมสมาชิก จัดโครงการก่อสร้าง “บ้านไลออนส์…เพื่อผู้ยากไร้” กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยทุพพลภาพ และผู้ชรา จัดสร้างบ้านให้ นางเล็ก แสงจันทร์ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ทางร่างกาย ตั้งแต่กำเนิด ไม่มีบุตรดูแล อาศัยอยู่คนเดียว ประกอบอาชีพรับจ้างจักรสาน และพับกล่องขนมไลออน กมลพร ผ่องใส (ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ 2) เป็นประธาน พร้อมสมาชิกไลออนส์ มอบ “บ้านไลออนส์” ให้กับนางเล็ก แสงจันทร์


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ดูแลคัดกรอง ผู้ต้องการ ให้ความช่วยเหลือ


ทางสโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ ขอเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุน ในการช่วยเหลือให้กับนางเล็ก แสงจันทร์ ก่อสร้างบ้านหลังใหม่ ที่มีห้องน้ำไว้ใช้ในบ้าน เพื่อความสะดวก ในการใช้ชีวิตประจำวัน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป

Related posts