#นครสวรรค์.// สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้กับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสะพานดำ

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางกานต์สิรี สุขทวี (นายกสโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์) พร้อมสมาชิก สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน AND รุ่น TM 2657 P พร้อมผ้าพันแขนเครื่องวัด 5 ชุด

ไลออน กมลพร ผ่องใส (ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ 2 ) เป็นประธาน มอบเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวให้ กับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสะพานดำ (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์)
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยนางวรรณภา เศรษฐธนวรกุล (หมอน้อย) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสะพานดำพร้อมคณะ ให้การต้อนรับ

ซึ่งศูนย์สุขภาพฯ ดังกล่าวได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยเงินบริจาค พร้อมให้บริการตรวจและรักษาสุขภาพ กับประชาชนทั่วไป รวมทั้ง (นอกเวลา) ซึ่งยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกมาก

ทางสโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ จัดงบซื้อเครื่องวัดความดัน ที่ทางศูนย์สุขภาพฯ กำลังต้องการ เพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาด้านเครื่องมือแพทย์ ให้กับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสะพานดำ

Related posts