#กอ.รมน.จังหวัด​ ช.ม.แจ้งประชาสัมพันธ์ ถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย กม.ที่ 36-37 นำ้ป่าไหลลากถนนขาดทั้งขาขึ้น ขาลง

พ.อ.พนม ศรีเผือด หน.กลุ่มงานนโยบายเเผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด​ ช.ม.แจ้งประชาสัมพันธ์ ถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย กม.ที่ 36-37 นำ้ป่าไหลลากถนนขาดทั้งขาขึ้น ขาลงรถไม่สามารถผ่านไป-มาได้แจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการครับ

Related posts