#ททท.สำนักงานลำปาง เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยว “คิดถึงก๊วน…ชวนตีกอล์ฟ”

ชวนนักกอล์ฟมาออกรอบ ๕ สนาม ณ ลำพูน

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันภายหลังมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่เริ่มทยอยเดินทาง             มาท่องเที่ยวยังจังหวัดลำปางและลำพูน เพิ่มขึ้น ททท.สำนักงานลำปาง ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูนได้เตรียมการสำหรับการประชาสัมพันธ์และ ทำการตลาดเพื่อขานรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใหม่และใส่ใจสุขภาพมากขึ้น
เปิดปฐมฤกษ์ด้วยการชวนนักกอล์ฟมาออกรอบในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาภายใต้ Golf in June 2020” ณ สนามัซซัน เลกาซี กอล์ฟ คลับ / กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ และ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เพื่อตอกย้ำและกระตุ้นความพร้อมของสนามกอล์ฟในจังหวัดลำพูนที่มีความหลากหลายและสามารถสร้างทางเลือกให้กับกลุ่มนักกอล์ฟได้มาทดสอบและออกรอบกอปรกับสนามกอล์ฟได้รับตรามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 ททท.สำนักงานลำปาง  จึงจับมือกับขมรมสนามกอล์ฟจังหวัดลำพูน ภายใต้สมาชิก 5 สนาม ประกอบด้วย (1) อัลไพน์ กอล์ฟ     รีสอร์ เชียงใหม่ (2) กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์     รีสอร์ท (3) กัซซัน เลกาซี กอล์ฟ คลับ (4) กัซซัน  พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ และ (5) หริภุญชัย กอล์ฟ คลับ (ลำพูน)
จัดแคมเปญ“คิดถึงก๊วน…ชวนตีกอล์ฟ” หรือ New Normal Golf @Lamphun ด้วยการมอบคูปองสุดพิเศษ    แก่นักกอล์ฟจำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 คน โดยผู้เล่นสามารถใช้สิทธิ์คูปองตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละวัน (First Come – First served)

สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและลำพูนได้ที่ ททท.สำนักงานลำปาง

โทร. 0 5422 2214 Facebook:https://www.facebook.com/lampang.tourism

Instagram: https://www.instagram.com/tatlampang

Twitter: https://twitter.com/TAT_Lampang

 

Related posts