# การท่องเทียวเมืองรถม้า เดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยว ชวนนักกอล์ฟมาออกรอบ

หลังจากมีการผ่อนปรนมาหลายเฟส สถานการณ์ในด้านของการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น หลังจากที่ได้หยุดกิจกรรมมานานแรมเดือน เนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และในวันนี้ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง,นางสาวพรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา กรรมการผู้จัดการสนามกอล์ฟในเครือกัซซัน,นายสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในเครื่อกัซซัน พร้อมผู้ร่วมแถลงข่าว ที่มีนโยบายกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวและเยียวยาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรรมท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ Theme คิดถึง อาทิคิดถึงอ้อมกอดธรรมชาติ คิดถึงอาหารถิ่น ไหว้พระสุขกายสุขใจสไตล์ New Nomal และคิดถึงก๊วน ชวนตีกอล์ืฟ เป็นกิจกรรมชวนนักอล์ฟมาออกรอบให้หายคิดถึง ระหว่างเดือน กรกฏาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563

โดยมีสนามกอล์ฟให้เลือกออกรอบถึง 5 สนาม ประกอบด้วย สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท, สนามกอล์ฟ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอรฺ์ท , สนามกอล์กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟคลับ , สนามกอล์ฟ กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ และสนามกอล์ฟ หริภุญชัย กอล์ฟ คลับ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและผลักดัน พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูุน และยังเป็นการส่งเสริมให้นักกอล์ฟที่มีฝีมือสู่การเป็นนักอล์ฟอาชีพต่อไป วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชนภาคเหนือ

Related posts