#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมแบบบูรณาการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 เข้าร่วมการประชุมแบบบูรณาการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ เป็นประธาน และมอบนโยบาย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัด ทส.ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเร่งด่วน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

Related posts