#องค์การบริหารกึ๊ดช้าง ลงนามบันทึกข้อตกลง ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ

ถือเป็นข้อตกลงที่ดีมีประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้าน ที่ทางกรมชลประทาน ได้ทำบันทึกข้อตกลงให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการลงนามขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ ในความครอบครองของกรมชลประทาน

โดยมี นางภัทราวดี สุทธิธนกุล นายอำเภอแม่แตง เป็นสักขีพยาน ในส่วนของชลประทาน มีนายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานชนาดใหญ่ที่ 1 ลงนาม และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องเป็นพยาน ส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลกึ๊ดช้าง มีนายพิเชษฐ กันทรส นายกองค์การฯลงนาม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ตำบลกึ๊ดช้าง โดยห้ามนำไปดำเนินการใดๆนอกเหนือจากวุตถุประสงค์ที่กล่าวมาโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะการนำไปหารายได้หาประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ทางธรกิจต่อผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งหากผิดเงื่อนไขข้อตกลงตามบันทึกเป็นอันยกเลิก
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts